Navn
Andele
Post nr
Adresse
By
Køb af Andelsbevis
§ 2
Selskabets formål er udleje lokaler til offentlige og private møder, til afholdelse af selskabelige sammenkomster m.v.

§ 3
Den nødvendige kapital til selskabets virksomhed tilvejebringes ved udlejning af forsamlingshuset, ved tegning af andele og ved optagelse af lån.

§ 4
Andelenes størrelse er på 20,- kr. og mangefold heraf. Der udstedes andelsbeviser lydende på det tegnede beløb, navn og adresse.
Ingen andelshaver har mere end 1 stemme i selskabets anliggender.
Andelshaverne hæfter kun med deres indbetalte andel for selskabets gæld.
Der skal føres en fortegnelse over de udstedte andelsbeviser med anførsel af beløb, navn og adresse.
§ 5
Andelsbeviserne kan gå i arv.
Anden overdragelse af beviserne skal godkendes af bestyrelsen. Formanden påtegner på grundlag af fornøden dokumentation andelsbeviserne om overdragelsen herunder arv
Uddrag af vedtægterne
Toftevej 13 - Brylle - 5690 Tommerup  CVR: 42129216
Kunne du tænke dig at støtte os, uden selv at skulle tage en krone op af lommen?