Lejerns ansvar:

Effekter, som fjernes fra forsamlingshuset i forbindelse med en udlejning af huset,
er således lejers ansvar, da lejer er ansvarlig for sine gæster og således er det
også lejer, der bliver den erstatningspligtige i en sådan sag.

Hvis lejer ved, hvem der er ansvarlig for en skade, kan lejer selvfølgelig gå videre
med sit krav til rette vedkommende.

Ituslået porcelæn skal erstattes, samt øvrigt inventar i forbindelse med leje af lokalerne.
Sørg for at lukke vinduer og låse døren, når de forlader forsamlingshuset.
Er der uhindret adgang til lokalerne, hvis du som lejer glemmer at låse efter dig, er det din
ansvarsforsikring, som skal dække en eventuel skade.

Forsamlingshuset ikke er ansvarlig for lejers ting, herunder gaver, føde- og drikkevarer.
Lejer bør altid tage deres gaver med hjem, når de forlader forsamlingshuset - også selv om
han/hun skal tilbage for at rydde op næste dag. Vil man ikke risikere at få stjålet medbragte
drikkevarer, bør man også tage disse med hjem, når festen er slut.

Forsamlingshuset forsikringer dækker alene de ting, som ejes af forsamlingshuset,
og ikke tredjemands ejendele.

Der gøres opmærksom på, at lejer/lejere er erstatningspligtige ved ødelagt inventar, tyveri m.v.
Dette gælder også tilsmudsning af stole.

Ved bortkomst af nøgle gøres opmærk- som på at låse omlægges og der erstattes 14 stk. nøgler ca. pris 950,- kr.

Brud af sikkerheds kop ved brandudgang på første sal uden gyldig grund 350,- kr.Kunne du tænke dig at støtte os, uden selv at skulle tage en krone op af lommen?
Toftevej 13 - Brylle - 5690 Tommerup  CVR: 42129216